english česky
Hradební 189, 390 01 Tábor - Staré město, tel: +420 381 252 109, mobil: +420 777 161 643, mail: Karel.Bican@volny.cz, bican@pension189.cz

Historie domovního znamení 189

Na začátku 16. století patřil dům rodině Zářeckých z Polkovic. Jan Zářecký z Polkovic byl správcem městských statků a vlastnil vesnici Dražičky.

Domovní znak 189Roku 1527 se jeho dcera Markéta provdala za Jana Petřka, kterému bylo za panování krále Ferdinanda I. Habsburského majestátem d. 1534,12. Mart. dovoleno, aby se psal z Polkovic a byl mu dán tento erb.
Štít červeného pole a v něm půl rohatého jelena nažloutlé barvy, hlavy s rozzavenými ústy (otevřenou hubou) k pravé straně obrátíc, rohy zdviženými a na konci parohy vrchu štítu se dotýkajícími, hrdlem halží (staročeský výraz pro náhrdelník) opásanou. Halži zlatý prsten ozdobuje.
Současný domovní znak zhotovil známý táborský malíř Aleš Slavík v roce 2004.
Z pramenů: August Sedláček, Českomoravská heraldika II., Praha 1925.S.567 PETŘEK Z POLKOVIC.

 

 


web © 1997-2018 MM Sound & Global Net